Ανακοίνωση της ΟΜΑΕ για την έκδοση ΔΤΤ και Αγωνιστικών Πινακίδων από 1.7.2021

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α οικ. 82350-3809/2019 ΦΕΚ 4948/Β/31-12-2019, στο άρθρο 1, που είναι Αντικατάσταση της Α οικ. 94748-4130 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β΄/2019) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων, σας ενημερώνουμε ότι:

Από την 1η Ιουλίου του 2021, η έκδοση Νέου Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ) αγωνιστικού αυτοκινήτου θα γίνεται μόνο με την έκδοση αγωνιστικών πινακίδων από την ΟΜΑΕ.

Κατά συνέπεια οι κάτοχοι αγωνιστικών αυτοκινήτων που έχουν ήδη Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας και κρατικές πινακίδες, από την 1.1.2022 είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν και να φέρουν αγωνιστικές πινακίδες.

Η πληρωμή ανανέωσης των πινακίδων της ΟΜΑΕ γίνεται μέσω του ΣΔΔΑ από την επιλογή «Πινακίδες Αυτοκινήτου» της ομάδας «ΠΛΗΡΩΜΕΣ» ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση της καρτέλας του αυτοκινήτου και να είναι δυνατή η άμεση δήλωση συμμετοχής σε αγώνα.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ 4948/Β/31-12-2019

Πηγή: omae-epa.gr

Related posts

Leave a Comment