Θέμα: Κλήση τροχαίας πάνω στο παρμπρίζ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε υπόθεση που αφορούσε τέτοιο περιστατικό, οι κλήσεις από την Τροχαία και τη Δημοτική Αστυνομία πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου θεωρούνται έγγραφα που έχουν επιδοθεί νομίμως.

Η υπόθεση που έφτασε στη δικαιοσύνη αφορούσε οδηγό στον οποίο το διάστημα 2007-2012 είχαν κοπεί συνολικά 88 κλήσεις κυρίως για παράνομη στάθμευση. Ο οδηγός προσέφυγε στη δικαιοσύνη το Μάιο του 2016 όταν του ήρθε ειδοποίηση από τράπεζα που του γνωστοποιούσε ότι ο Δήμος Αθηναίων προέβη στην δέσμευση των λογαριασμών του (κατασχετήριο εις χείρας τρίτου), λόγω του χρηματικού ποσού που όφειλε από το σύνολο των κλήσεων. Ισχυρίστηκε ότι έλαβε για πρώτη φορά γνώση των βεβαιωθέντων σε βάρος του κλήσεων και προστίμων για παράνομη στάθμευση, όταν τον ενημέρωσε η Τράπεζα για την κατάσχεση.

Έτσι, η υπόθεση κατέληξε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο επισήμανε ότι «στις περιπτώσεις βεβαίωσης προστίμου λόγω παράνομης στάθμευσης οχήματος, προβλέπεται ειδική διαδικασία κοινοποίησης της αντίστοιχης πράξης στον παραβάτη και συγκεκριμένα στον οδηγό του παρανόμως σταθμευμένου οχήματος στις περιπτώσεις που ο τελευταίος απουσιάζει και δεν δύναται το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση να επιδώσει την πράξη άμεσα στον παραβάτη, με την τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος, η οποία επέχει θέση επίδοσης αυτής καθώς και κλήσης του παραβάτη προς υποβολή αντιρρήσεων, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου. Επιπλέον, ο ισχυρισμός του ιδιοκτήτη ότι ουδέποτε του επιδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις αναποδείκτως προβάλλεται εκ μέρους του και, ως εκ τούτου, είναι απορριπτέος δεδομένου και του πλήθους των παραβάσεων που, εν προκειμένω, ανέρχονται σε 88 καθώς και των διαφορετικών υπηρεσιών που βεβαίωσαν αυτές, όπως επίσης και των διαφορετικών οργάνων των υπηρεσιών αυτών που υπογράφουν τις σχετικές πράξεις βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου».

Τελικά το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω και του εκπρόθεσμου χαρακτήρα της αίτησης την απέρριψε ως απαράδεκτη, ενώ παράλληλα καταλόγισε στον παραβάτη την δικαστική δαπάνη του Δήμου Αθηναίων, η οποία ανέρχεται στα 234 ευρώ.

Related posts

Leave a Comment