Μην μπλέξεις σε τρακάρισμα με ανασφάλιστο όχημα

Ο Θεός να σας φυλάει για να μην εμπλακείτε με ανασφάλιστο όχημα. Δεν είναι 1, δεν είναι 2, αλλά 600.000 μόνο έφτασαν τα ανασφάλιστα οχήματα. Περίπου το 15% δηλαδή 90.000 είναι παρκαρισμένα και γενικά ακίνητα και ακίνδυνα να προκαλέσουν ατύχημα.
Από τα 600.000 οχήματα τα 30% κινούνται σε περιοχές αγροτικές και ημιαστικές. Επίσης το 40% είναι μηχανάκια και φορτηγά κάθε τύπου.
Από τα 600.000 ανασφάλιστα ένα ποσοστό της τάξεως 15% έως 20% είναι εκ περιτροπής ανασφάλιστα. Στην περίοδο του κορωνοϊού όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έληξαν, δηλαδή το 30% του συνόλου των κυκλοφορούντων που είναι 4.650.000, άρα 1.395.000 δεν πλήρωσαν τα νέα ασφάλιστρα. Στην συνέχεια ένα ποσοστό 55% πλήρωσαν τα νέα ασφάλιστρα και έμειναν όλοι εκείνοι που δεν τα πλήρωσαν και το πιθανότερο να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια.


Το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων οφείλεται βασικά στην έλλε­ιψη χρημάτων και λιγότερο στην κακή ασφαλιστική συνείδηση των κατόχων τους. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά καθώς όλοι γνωρίζουν ότι το πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα είναι πολύ τσουχτερό.
Επίσης στη περίπτωση που ανασφάλιστο όχημα προξενήσει οποιαδήποτε υλική ή σημαντική βλάβη το επικουρικό ταμείο που θα καλύψει τον θιγόμενο θα στραφεί κατά του θύτη και της περιουσίας του.
Οι περιπτώσεις αυτές που έχουμε εμπλοκή με ανασφάλιστα οχήματα είναι πλέον περισσότερες από ποτέ. Αρκετοί οδηγοί προκειμένου να  αποφύγουν τις επιπτώσεις αλλά και τις ευθύνες του, εξαφανίζονται εγκαταλείποντας ακόμα και τα θύματα τους.
Η πολιτεία δείχνει μια ακατανόητη ανοχή στο φαινόμενο αλλά αυτό δεν πρέπει  διαιωνίζεται στο διηνεκές. Η αστυνόμευση πρέπει να γίνει εντονότερη. Με ευκαιρία αυτού του σημειώματος ερωτώ: Γιατί τόσο συχνά κλείνει η Ηρώδου Αττικού; Τόσο αναγκαίο κρίνεται από τους υπευθύνους ασφαλείας; Μα τόσο; Έλεος.

ΚΠ

Related posts

Leave a Comment