Πρόσκληση OMAE για Γενική Συνέλευση με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), μετά από την από 08.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοίνωσε την πρόσκληση των Σωματείων-Μελών της στη Γενική Αρχαιρεσιακή Συνέλευση που θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Εδώ μπορείτε να δείτε την πρόσκληση προς τα Σωματεία-Μέλη της ΟΜΑΕ μαζί με τον κατάλογο των σωματείων δικαιούμενων σε ψήφο.

-Ακόμα μπορείτε να δείτε τις εγκυκλίους και την ΚΥΑ που αφορούν τη διαδικασία Γενικών Συνελεύσεων και εκλογών στις ομοσπονδίες με ψηφιακά μέσα:

η EGKYKLIOS_ADA_96YT4653P4_159, η EGKYKLIOS_PSENL4653P4_M1L και η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 72664/23.02.2021 (ΦΕΚ Β’719/24.02.2021).

Πηγή: omae-epa.gr

Related posts

Leave a Comment