ΤΑΧΙ και φορτηγάκια μολύνουν σοβαρά το περιβάλλον

Η μόλυνση του περιβάλλοντος επιβαρύνεται από τα περισσότερα κυκλοφορούντα οχήματα. Από τη γενίκευση αυτή εξαιρούνται τα οχήματα που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές. Τα υπόλοιπα σε κάποιο μικρό ή μεγάλο βαθμό ενέχονται στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Στον κατάλογο οχημάτων με τη μεγαλύτερη προκαλούμενη μόλυνση βρίσκουμε τα ταξί και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ΙΧ ή ΔΧ που κάνουν καθημερινές εσωτερικές μεταφορές και παραδόσεις εμπορευμάτων.

Συγκεκριμένα, τα ταξί κατέχουν την πρώτη θέση των πιο ρυπογόνων οχημάτων. Απορίας άξιο είναι πως αρκετά από τα ταξί περνούν  ΚΤΕΟ, ακόμα πως αρκετά από αυτά έχουν ληγμένους καταλύτες και η παρεμβατικότητα καλά κρατεί. Εάν ο κλάδος των ΤΑΧΙ  έχει υποστεί μεγάλη οικονομική καθίζηση, εάν οι άδειες των ΤΑΧΙ έχουν πάρει την κατιούσα δεν συμψηφίζουν τη μόλυνση που προκαλεί αυτός ο κλάδος.

Επίσης, ο στόλος των μικρών και μεσαίων φορτηγών είναι στην ίδια περίπου κατάσταση. Αρκετά καταφέρνουν να περνούν ΚΤΕΟ αλλάζοντας τα καύσιμα που θα χρησιμοποιήσουν την ημέρα που θα περάσουν ΚΤΕΟ.

Για τη μόλυνση του περιβάλλοντος έχουν ευθύνη και συμμετοχή και όλα τα διυλιστήρια της χώρας.

Related posts

Leave a Comment