Το μέλλον της «αυτοκίνησης»

Στα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι ο πολίτης κάθε χώρας θα έχει περισσότερες από εκατό επιλογές στο θέμα της μετακίνησής του. Οι επιλογές που θα προκύψουν θα είναι σε πολλά επίπεδα.

Η πρώτη επιλογή θα ξεκινά από τον τύπο καυσίμου που θα χρησιμοποιεί το όχημα που θα έχει επιλέξει. Η χρήση πετρελαίου με τη σημερινή μορφή και σύσταση θα αλλάξει και θα γίνει πιο φιλικό με το περιβάλλον σε κάθε περίπτωση χρήσης ακόμα και από τους κινητήρες πλοίων, άρα τέλος το μαζούτ.

Επίσης όλη η γκάμα των υγρών καυσίμων θα γίνει περισσότερο φιλική με το περιβάλλον και εκπέμπουσα μικρότερους ρύπους.

Ο τομέας των αέριων καυσίμων και κίνησης οχημάτων με κάποιου είδους αερίου συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου θα βρει πολύ μεγαλύτερη απήχηση από ότι σήμερα.

Ο τομέας ηλεκτροκίνητα οχήματα θα αναπτυχθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο βάζοντας κυρίως τα υγρά καύσιμα σε πορεία ταχείας πτώσεως. Η ηλεκτροκίνηση θα πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεταφοράς ατόμων και αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό θα επιτευχθεί με δύο νέα στοιχεία, το πρώτο με την ποιοτική αναβάθμιση των μπαταριών και συλλεκτών και το δεύτερο με την εξάπλωση δικτύων, τα οποία θα τροφοδοτούν τα οχήματα με ρεύμα, όπως π.χ. τα ηλεκτρικά τρένα – τραμ – τρόλεϋ.

Στο άρθρο αυτό θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και άλλες νέες μορφές μετακίνησης όπως εκείνη στον αέρα. Θα επανέλθουμε όμως.

ΚΠ

Related posts

Leave a Comment