Ανακοίνωση για διακοπή λειτουργίας του site

Μας συγχωρείται για τη διακοπή λειτουργίας του site μας που οφείλεται σε άσπονδους εχθρούς μας, οι οποίοι σκοπίμως και δολίως προσπαθούν με κάθε τρόπο να υπονομεύσουν τη δουλειά μας και την επικοινωνίας μαζί σας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση όλο το διάστημα που είχε διακοπεί η λειτουργία του motorplay.

Read More