Επιστολές πρός OMAE

Επιστολή παραίτηση Νάσου Παπακώστα στην ΟΜΑΕ
Τις ενστάσεις και αντιρρήσεις του για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής της ομοσπονδίας αυτοκινήτου και τον αναποτελεσματικό στην πράξη ρόλο της, έτσι όπως τον περιόρισαν σε επί μέρους τεχνικά ζητήματα στις διαφορετικές κατηγορίες δράσης των αγώνων αυτοκινήτου, έκφρασε γραπτώς προς το ΔΣ της ΟΜΑΕ, ο Νάσος Παπακώστας πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής. Θεωρώντας σύμφωνα με το καταστατικό ότι η τεχνική επιτροπή έχει την τελική υπευθυνότητα για όλες τις εισηγήσεις για όλα τα τεχνικά ζητήματα και προετοιμασία των σχετικών κειμένων -κανονισμοί διαδικασίες κλπ. Επειδή όπως διαφαίνεται, η τεχνική επιτροπή δεν απολαμβάνει καμιά ειδική εμπιστοσύνη από το ΔΣ της ΟΜΑΕ το οποίο το ίδιο την διόρισε ως προς τα τεχνικά θέματα. Εν ολίγοις ενώ η τεχνική επιτροπή σωστά δεν έχει άποψη για μη τεχνικά θέματα, όλα τα μέλη των θεματικών επιτροπών, έχουν βαρύνουσα άποψη για τεχνικά θέματα και η ΕΠΑ και το ΔΣ απαιτούν ακριβώς την ίδια τεκμηρίωση και από τους δύο. Συμπερασματικά ο Νάσος Παπακώστας επιθυμεί μια ισχυρή τεχνική επιτροπή, με οριζόντια τελική αρμοδιότητα επί των τεχνικών θεμάτων για όλα τα είδη αγώνων αυτοκινήτου και όχι επιμέρους, ενώ τα υπόλοιπα μέρη του ΔΣ της ΟΜΑΕ επιθυμούν μια ανίσχυρη και διεκπεραιωτική τεχνική επιτροπή αποκλειστικά για τους συμβατικούς αγώνες ραλλύ, αναβάσεων και σιρκουί, ενώ για τους άλλους αγώνες 4χ4 κλπ, να αποφασίζουν για τεχνικά θέματα οι αντίστοιχες θεματικές επιτροπές.

Απάντηση της ΟΜΑΕ
Η Επιτροπή αγώνων 4Χ4 θα λειτουργεί με την παρουσία μέλους της Τεχνικής Επιτροπής. Για θέματα
τεχνικού ενδιαφέροντος το μέλος της ΤΕ θα ενημερώνει και θα ενημερώνεται αντίστοιχα από την ΤΕ,
έτσι ώστε και οι δύο επιτροπές να γνωρίζουν τα θέματα. Η ενημέρωση της ΕΠΑ και του ΔΣ της ΟΜΑΕ θα γίνεται από κοινού, η δε υποβολή προτάσεων τεχνικής φύσεως για το 4Χ4 θα είναι ομόφωνη, με διαβαθμισμένες επιλογές, προκειμένου να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις από την ΕΠΑ και το ΔΣ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης ομόφωνης πρότασης προς το ΔΣ ή την ΕΠΑ, θα υποβάλλεται ενιαίο έγγραφο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες. οι Επιτροπές εισηγούνται προς την ΕΠΑ και το ΔΣ ή και μεταξύ τους όταν τους ζητηθεί και ως εκ τούτου το πολύ σοβαρό έργο που επιτελούν δεν εμπεριέχει αποφασιστική αρμοδιότητα. Η ΕΠΑ και το ΔΣ αποφασίζουν πάνω σε θέματα που τους αφορούν. Την πολιτική και την στρατηγική την καθορίζει το ΔΣ, η οποία ασκείται μέσω της ΕΠΑ και των Επιτροπών.

Επιστολή παραίτηση του Αντώνη Χατζημιχάλη στην ΟΜΑΕ
Δέχτηκα την εκλογή μου στο ΔΣ. παρ’ όλες τις παρατυπίες οι οποίες λαμβάνουν χώρο στους
κόλπους της Ομοσπονδίας, ελπίζοντας ότι κάτι θα αλλάξει. Βλέποντας ότι η κατάσταση
παραμένει η ίδια και αντί να βελτιωθεί χειροτερεύει, αναγκάζομαι να υποβάλλω από σήμερα την παραίτηση μου από μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας, και να αποχωρήσω πικραμένος και απογοητευμένος από μια Ομοσπονδία που αλλιώς την είχα φανταστεί το 1991 όταν ξεκίνησε από την Τρίπολη. Τις τοποθετήσεις του σχετικά με την διαφάνεια του έργου της ΟΜΑΕ κατέθεσε ο Αντώνης Χατζημιχάλης συγκεκριμένα ως εξής: Α) την κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων και υποχρεώσεις από τρίτους και προς τρίτους μέχρι σήμερα Β) Η ομοσπονδία διοργάνωσε ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ διεθνείς αγώνες REGULARITY, χωρίς να ενημερώνει το ΔΣ για προϋπολογισμούς-απολογισμούς κάθε αγώνα που διοργάνωσε. Επιπλέον διοργάνωσε αγώνες DIRT GAMES χωρίς τα παραπάνω προαναφερθέντα. Γ) Έχω ζητήσει ότι βάσει καταστατικού ότι η Ελλανόδικος καθώς και το Πειθαρχικό να ορίζονται από το ΔΣ πράγμα που δεν έχει γίνει, και αντ’ αυτού οι αποφάσεις αυτών των επιτροπών, ορίζουν και συχνά χειραγωγούν το άθλημα. Δ) Βάσει καταστατικού το ΔΣ διορίζει τον Πρόεδρο της ΕΠ.Α και ο πρόεδρος της διορίζει τους συνεργάτες του καθώς και τις επιτροπές. Mετά την παραίτηση της Κας Πασαλή τον Ιούνιο του 2018 δεν έχει οριστεί Πρόεδρος μέχρι και σήμερα, καθώς και οι επιτροπές παραμένουν ίδιες. τελικά, ποιος αποφασίζει και διοικεί το άθλημα? Ποιος θα επικυρώσει τα πρωταθλήματα του 2018;Ποιός θα προκηρύξει τα πρωταθλήματα του 2019;

Ε) Είχα ζητήσει τα θέματα και οι αποφάσεις των Γ.Σ. να αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας, το
οποίο απερρίφθη. Ζ) Σε επιστολή σας από 10/8/2016 με Αρ. Πρωτοκόλλου 513/16 την οποία και υπογράφουν ο Κος Μιχελακάκης ως Πρόεδρος και Κος Καρκάνης ως Γεν. Γραμματέας, ζητάτε κάθε στέλεχος να επιλέξει ή να διατηρήσει και να ασκεί τα καθήκοντα του Αγωνοδίκη- Αλυτάρχη ή να παραιτηθεί από αυτά προκειμένου να συμμετέχει σε ΔΣ Σωματείου, πόσο μάλλον της στο ΔΣ της ΟΜΑΕ. Παρ’ όλο που σας το έχω γνωστοποιήσει πολλές φορές ο Κος Νίκος Μανώλης, εκτελεί τα
καθήκοντα του Αλυτάρχη επίσημα και συγχρόνως συνεχίζει να συμμετέχει και στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, μέχρι σήμερα πράγμα που το απαγορεύει ο αθλητικός νόμος σύμφωνα με την προαναφερθείσα επιστολή σας .Επίσης στις 28/9/2018 ζητήθηκε από τα μέλη του ΔΣ να υποβάλλουμε υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ασυμβίβαστο προκειμένου να κατατεθούν την Γ.Γ.Α. η οποία και τις είχε ζητήσει, πράγμα το οποίο αρνήθηκα να υπογράψω και να σας αποστείλω το γιατί το υπόδειγμα κειμένου που μας απέστειλε ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κος Καρκάνης, και μας υποδείξατε να υπογράψουμε θα μπορούσε κατ’ εκτίμηση μου να θεωρηθεί ψευδής δήλωση.Η) Ενημερώθηκα από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κο Δημήτριο Μιχελακάκη σχετικά με την έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, ότι είναι απόρρητη και δεν επιτρέπονται διαρροές πέραν του ΔΣ. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ πλην του Κου Αποστολόπουλου και εμού έλαβαν γνώση της έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή. Δεν δέχτηκα να λάβω γνώση από την στιγμή που δεν θα κοινοποιείτο στα Σωματεία Μέλη, ούτε καν ο ισολογισμός της ΟΜΑΕ με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι αθλητές και τα Σωματεία πως έγινε η διαχείριση των χρημάτων τους, πράγμα που είναι αντίθετο με την διαφάνεια που είχα υποσχεθεί στην ΓΣ του 2016,και είναι επίσης αντίθετο με το καταστατικό και με το Νόμο. Θ) To 2016 σαν Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας ήμουν και επικεφαλής μαζί με τον Κο Φατούρο και τον Κο Μίχαλο νόμιμοι εκλεγμένοι από την Γ.Σ. του 2014, έπρεπε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο από 1/1/2016 έως και 20/11/2016 , προκειμένου να την παρουσιάσουμε κατά την διάρκεια
της ΓΣ για το απερχόμενο .Σ. πράγμα που μας αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα να πάμε στην ΓΣ για
αρχαιρεσίες χωρίς απολογισμό, παρ’ όλο την ένσταση μας την όποια και καταθέσαμε στο
Προεδρείο της ΓΣ , που την απέρριψαν. Ο έλεγχος του 2016 πραγματοποιήθηκε από την
νεοεκλεγείσα Εξελεγκτική Επιτροπή που εξελέγει στις 23/11/2016 και δεν είχε το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο για την περίοδο πριν από την εκλογή της.

Απάντηση της ΟΜΑΕ
Είναι απόλυτα προσβλητικό για όλα τα μέλη του ΔΣ να ισχυρίζεστε ότι εσείς επιδιώξατε δήθεν τη «διαφάνεια» – όλοι εμείς οι υπόλοιποι ή οι περισσότεροι (προφανώς αφήνετε μία θέση για το έτερο μέλος κ. Αποστολόπουλο, ο οποίος μας υπέβαλε πανομοιότυπη και με διαφορά ωρών επιστολή παραίτησης) ήμασταν τροχοπέδη, οπαδοί της αδιαφάνειας; Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται πλειοψηφικά και απολύτως νόμιμα. Όλες οι αποφάσεις ανεξαιρέτως λαμβάνονται πάντα με γνώμονα τη νομιμότητα και το συμφέρον του αθλήματος, στοιχεία σε απόλυτη σύμπνοια με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Αυτή η βασική αρχή λειτουργίας των συλλογικών οργάνων προφανώς δεν σας βρίσκει σύμφωνο.  Είναι άξιον απορίας να θέτετε θέματα οικονομικών δεδομένων, όταν στο παρελθόν όντας μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΟΜΑΕ, κατά την διάρκεια εκλογο απολογιστικής συνέλευσης σε ερώτηση αν θεωρείτε ότι λείπει ένα ευρώ από το ταμείο της ΟΜΑΕ είχατε απαντήσει -ενώπιον όλων, και με παρρησία- ΟΧΙ, και όταν για πρώτη φορά -με απόφαση του ΔΣ, όπου συμμετείχατε και εσείς και είχατε υπερψηφίσει, αποφασίστηκε να κληθούν ορκωτοί ελεγκτές προκειμένου με έκθεσή τους να επιβοηθήσουν το ογκώδες έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Γνωρίζετε, και γνωρίζουμε όλοι μας, ότι αν και κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό, δεν παύει να είναι μία κίνηση που ξεκαθαρίζει απολύτως τα πράγματα και παρουσιάζει τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τις τηρούμενες διαδικασίες περί των οικονομικών, από ΕΙΔΙΚΟΥΣ.

Επιστολή Παραίτησης Μιχαήλ Αποστολόπουλου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο τρόπος διαχείρισης από μέρους μας των διοικητικών και οικονομικών της Ομοσπονδίας με βρίσκει εντελώς αντίθετο με τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα. Αναλάβαμε την διοίκηση με τις ιδανικότερες συνθήκες που είχε ποτέ ο χώρος του motorsport. Δυστυχώς στα 4,5 χρόνια διοίκησης χάσαμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους θεσμούς. Δημιουργήσαμε ένα Δ.Σ. που μόνο τους σκοπούς για τους οποίους εξελέγη δεν εξυπηρετεί. Καταστρέψαμε τον ρόλο της ΕΠΑ με τις παρεμβάσεις σας προς όφελος ορισμένων και εις βάρος άλλων. Κάνατε την Ομοσπονδία μας ένα σωματείο που ανταγωνίζεται τα σωματεία- μέλη της, διοργανώνοντας αγώνες. Δυστυχώς αναξιόπιστη ακόμη και για δεξιοτεχνίες. Τα μέλη του Δ.Σ. το μόνο που κάνουν είναι να κουνούν το κεφάλι τους θετικά σε ότι θέλει ο πρόεδρος, προκειμένου να έχουν θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τις διοργανώσεις που κάνουν τα σωματεία τους και βέβαια οι αγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο Δ.Σ. στην διαμόρφωση των προκηρύξεων.

Απάντηση της ΟΜΑΕ
Ο αθλητικός Νόμος ουδέποτε αμφισβητήθηκε από τη Διοίκησή μας. Το πλαίσιο εφαρμογής μπορεί να έχει προβλήματα τα οποία προσπαθήσαμε και προσπαθούμε (δυστυχώς χωρίς εσένα) να λύσουμε. Το πλαίσιο αυτό πιθανόν να σε εκπλήσσει, διότι ξεφεύγει από ένα στενό πλαίσιο «παρέας, γνωστών και φίλων» που έκαναν ό,τι ήθελαν γιατί δεν θα είχες την ευκαιρία να κάνεις ό,τι θέλεις με την παρέα σου , όπως παλαιότερα επί ΕΛΠΑ (παράβολα κλπ) και δεν γνώριζε κανένας άλλος εμπλεκόμενος με την διοργάνωση αγώνων τι συμβαίνει. Ουδέποτε κάποιο Σωματείο είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει τα οικονομικά του χώρου των αγώνων αυτοκινήτου, ουδέποτε γνώριζε αν πληρώνουν όλοι τα ίδια ποσά για τις διοργανώσεις που αναλάμβαναν.  Αναφέρεστε στους αγώνες DIRT GAMES, για τους οποίους η Ομοσπονδία συμβλήθηκε με τον ΟΠΑΠ για την ενοικίαση του χώρου 68 στρεμμάτων στον Ιππόδρομο του Μαρκόπουλου, και για τους οποίους τέθηκε από πλευράς ΟΠΑΠ ως απαραίτητη προϋπόθεση να τους ασφαλίζει και να τους οργανώνει η ΟΜΑΕ. Εκπλήσσεστε, κύριε Αποστολόπουλε, από την επιτυχία, και αυτό δείχνει την άποψή σας για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στο θέμα έγινε εκτενής αναφορά από τον Πρόεδρο στο ΔΣ και στην ΓΣ, και φυσικά πλήρης αποδοχή του σώματος, την οποία εντέχνως αποφεύγετε να αναφέρετε. Ευθέως τίθεται το ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός σας. Να διοργανώνονται αγώνες σε ένα χώρο κόσμημα με απίστευτες υποδομές, πολιτισμένο, ή να διαφωνήσουμε με τον ΟΠΑΠ? Δεν συμμερίζεσθε την χαρά και των αγωνιζόμενων για την πρόοδο του motorsport σε μια μορφή όπως το Rallycross. Ποτέ δεν θέσατε ερώτημα ή ζητήσατε εξηγήσεις από το ΔΣ για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θυμηθήκατε τώρα στην παραίτησή σας – θυμωμένος από την επιτυχία του θεσμού. Η απόφαση για την σύμβαση με τον ΟΠΑΠ ελήφθη από το ΔΣ για τη μίσθωση των 68,5 στρεμμάτων του Ιπποδρόμου έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 750€ το διήμερο.
Αναφέρεστε στην παραίτηση της κυρίας Πασαλή. Δεν θα αναφερθούμε στο πόσο υποστηρίξατε το έργο της, αλλά ακριβώς διότι ήταν μεγάλο το κενό που άφησε -και μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού της ΟΜΑΕ- τα μέλη του ΔΣ αναλάβαμε θέσεις μελών των Επιτροπών ακριβώς για να τις υποστηρίξουμε, όπως έκανε και η κυρία Πασαλή. Όσο για τη συμμετοχή σας στις Επιτροπές ούτε συζήτηση, την ίδια στιγμή που δεν μπορούσατε να παρευρεθείτε ούτε καν στις συνεδριάσεις του ΔΣ. .Επιλέξατε όμως και να αναφέρεστε στις χορηγίες ενός Ομίλου του μεγέθους και του κύρους της Motor Oil – συνεργασία την οποία αντιμετωπίζουμε βλέποντας στο αύριο και όχι στο χθές, όπως ίσως θα επιθυμούσατε. Τα Σωματεία συμψήφιζαν τις χορηγίες με προηγούμενες οφειλές τους.


Related posts

Leave a Comment