Τροποποιήσεις στις ώρες λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών και ΣΕΑ

Σας ενημερώσαμε για τις συμβουλές της Ολυμπίας Οδού κατά τη διέλευση από τους σταθμούς διοδίων. Η Ολυμπία Οδός όμως στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της διάδοσης του κοροναϊού, με αίσθημα ευθύνης και γνώμονα την προστασία εργαζομένων και χρηστών, έχει εφαρμόσει ειδικό πλάνο λειτουργίας στο προσωπικό, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών και τη μέγιστη δυνατή απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών της. Για τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών η Ολυμπία Οδός ενημερώνει ότι τα στελέχη τους βρίσκονται στη διάθεση των πελατών με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους δίνοντας…

Read More